Заедно можем повече

За проекта
НачалоЗа кого е предназначен софтуерът?

За кого е предназначен софтуерът?

Образователният софтуер „РАЗБИРАМ, ЧЕТА И ПИША НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” е продукт за обучение на деца в предучилищна възраст и ученици от 1-ви до 4-ти клас от етнически малцинствени групи, за които българският език е втори език. Образователният софтуер, чрез използването му в ежедневната работа на предучилищни и начални учители и възпитатели, е специално разработен така, че да подобри езиковата компетентност по български език. Този софтуер е подходящ и за работа с деца и ученици, изоставащи в обучението си по майчин български език, с цел подпомагане на успеваемостта им в училище или подготовката им за първи клас.


Софтуерът се основава на работа върху ЧЕТИРИТЕ основни ядра на комуникация в този възрастов период:


РАЗБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – зона МОНИТОР


ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ – зона СЛУШАЛКА


ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК– зона РОБОТ


ПИСАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – зона ТАБЛЕТ