Заедно можем повече

За проекта
НачалоИгриМодул "Разбиране на български език"

Модул "Фонологично осъзнаване
на български език" - зона Слушалка

  • Алитерация
  • Речников фонд
  • Слухово внимание

Чуй звука

Цел: Усъвършенстване на способността за идентифициране на думи с еднакъв начален звук /алитерация/, подобряване на фонологичното осъзнаване и слуховата преработка, работа върху слуховото внимание и речниковия фонд.

Играй

Коя е думата?

Цел: Усъвършенстване на способността за сливане на думи, изговорени сричка по сричка или звук по звук, подобряване на фонологичното осъзнаване и слуховата преработка, работа върху слуховото внимание и способността за синтез на вербалната информация.

Играй