Заедно можем повече

За проекта
НачалоИгриМодул "Разбиране на български език"

Модул "Четене на български език" - зона Робот

Робо-Срички

Цел: Усъвършенстване на способността за слухова идентифициране на написани срички, подобряване на способността за четене както на фонологично така и на глобално зрително равнище; използване на принципите на фониката /phonics/ - система за преподаване на четене и правопис през звуково-символни връзки.

Играй

Робо-Думи

Цел: Усъвършенстване на способността за зрително идентифициране на изговорена дума и откриването и сред набор от шест написани думи; подобряване на способността за четене както на фонологично така и на глобално зрително равнище; използване на принципите на фониката /phonics/ .

Играй

Робо-Изречения

Цел: Усъвършенстване на способността за зрително идентифициране на написани думи, подобряване на способността за разбиране на прочетеното на ниво изречение; усъвършенстване на подхода към граматична правилност на речта и подобряване на нивото на употреба на пунктуацията.

Играй