Заедно можем повече

За проекта
НачалоИгриМодул "Разбиране на български език"

Модул "Разбиране на български език" - зона Монитор

Кажи го вярно

Цел: Разпознаване в речта на изучени изрази чрез свързване на слуховия и зрителния образ, ориентиране в основните езикови модели. Адекватно реагиране в различна среда. Усъвършенстване на уменията за изпълняване на различни социални роли в общуването. Работа върху граматичната правилност на речта и обогатяване на речниковия фонд.

Играй

Открий групата

Цел: Придобиване на езикови знания и речеви умения в основните тематични области за тази възраст. Усъвършенстване на способността за категоризиране и обобщение. Подобряване на зрителното и слухово внимание и способността за синтез и анализ на вербалната информация.

Играй

Черно-бяло

Цел: Усъвършенстване на фигуративния (образния) език чрез разширяване на знанията за противоположни понятия и категории. Подобряване на способността за адекватно реагиране в различна езикова среда. Работа върху семантичната правилност на речта. Обогатяване на речниковия фонд.

Играй