Заедно можем повече

За проекта
НачалоИгриМодул "Разбиране на български език"

Модул "Писане на български език" - зона Таблет

  • Писане
  • Последователност на буквени сегменти
  • Допълване на изречения с дума

Писане: Код срички

Цел: писане на двусрични и многосрични думи чрез подреждане на срички; усъвършенстване на способността за зрително и слухово идентифициране на написани срички; декодиране и кодиране на думи на ниво сричка; подобряване на способността за сливане на думи и писането им чрез използване на срички; разширяване на знанията за сричковата структура на думата.

Играй

Писане: Код букви

Цел: писане на думи чрез подреждане на букви; подобряване на способността за звуков анализ и синтез; усъвършенстване на способността за спелуване на думи; използване на принципите на линейната структура на написаната дума и последователността на буквените сегменти.

Играй

Писане: Код изречение

Цел: Допълване на изречения с дума, след избор между три. Усъвършенстване на способността за четене и разбиране на равнището на изречението; работа върху зрителната и слуховата вербална памет; развиване на способността за писане с помощта на клавиатурата на компютъра; подобряване на способността за спелуване.

Играй