Заедно можем повече

За проекта
НачалоНаръчник

Наръчник

Настоящите наръчници за използване на софтуера за деца дават подробна информация за използването на софтуера от всички, които са регистрирани в сайта - ученици, родители и специалисти, както и обща информация за начина на използване на игрите и навигационните елементи в тях.

Информацията в тях се отнася до: регистрация на профили, редактиране на профили, използване на статистически модул, инструкциите за използване на игрите, навигация в игритие и др.
  • Общо описание на софтуера
    Изтегли
  • Игри - кратко съдържание
    Изтегли
  • Технически наръчник за използване на софтуера
    Изтегли
Към презента-
ции